Deelgebieden


Prolander werkt aan de herinrichting van de Hunze om en zo goed mogelijk functionerend beeksysteem te krijgen. Hiermee verbeteren we niet alleen de natuur, maar zorgen we ook voor waterberging, een betere waterkwaliteit en een goede landbouwstructuur. En als de natuur het toelaat, verbeteren we de recreatieve beleving van het beekdal.

Om dit goed te doen is het dal verdeeld in verschillende projectgebieden. In ieder gebied bekijken we samen met onze gebiedspartners, grondeigenaren en omwonenden wat er nodig is om tot een goede inrichting te komen.