Bronnegermaden


Bronnegermaden is gelegen aan het Voorste Diep tussen Borger en Drouwenerveen. Het is vooral een agrarisch gebied. Dit projectgebied bestaat uit drie gebieden: Achtermade, Bronneger en Bronnegermaden. Deze gebieden hebben ieder eigen uitdagingen, maar voor deze gebieden wordt één integraal inrichtingsplan gemaakt. We behandelen de gebieden dus als één projectgebied. De nieuwe inrichting biedt de natuur meer ruimte, waardoor er ook nieuwe natuur zal ontwikkelen in het gebied.

Websitepagina bijgewerkt: mei 2024

Hydrologische maatregelen

Het projectgebied wordt ingericht als vochtig natuurgebied. De nieuwe inrichting van het gebied is gericht op vochtige hooilanden op lagergelegen grond en kruiden- en faunarijke graslanden op de flanken van de Hondsrug. Op enkele plekken in het gebied komen al bijzondere soorten kruiden en fauna voor, zoals de veldrus, holpijp, kleine waterzegge en dotterbloem.

De hydrologische maatregelen die in Bronnegermaden moeten worden genomen, zijn gekoppeld aan deelgebied De Branden. De hydrologische maatregelen hebben effect op de Branden, omdat dit gebied benedenstrooms ligt ten opzichte van Bronnegermaden. Daarom is er bij de uitvoering van de werkzaamheden in de Branden al rekening gehouden met maatregelen in Bronnegermaden.

Onderzoeken

In 2020 en 2021 hebben we onderzoek gedaan naar hydrologie, ecologie, archeologie en omgevingseffecten. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben we gebruikt bij het maken van een passend inrichtingsplan. De links naar deze onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina.

Watermolens in het Voorste Diep

Het deel van de Hunze dat door Bronnegermaden loopt, wordt het Voorste Diep genoemd. Het Voorste Diep is de bovenloop van de Hunze en heeft voornamelijk de functie om water af te voeren.  Er is speciale aandacht voor drie watermolens die in het beekdal van het Voorste Diep hebben gestaan. Gemeente Borger-Odoorn kijkt met de streek hoe het verhaal van de watermolens en de historie kan worden meegenomen bij de verdere voorbereiding en uitvoering van het project en uiteindelijk een plek kan krijgen in het gebied.

De drie watermolens zijn archeologisch gezien de oudst bekende watermolens van Nederland. In het middelste deel van Bronnegermaden bevindt zich de plek van de  watermolen in Nederland. Bij de laatste verkaveling zijn, naast resten van een van de middeleeuwse watermolens, delen van een oude keienweg opgegraven. Die loopt vanaf de flank van de Hondsrug naar de molen aan het water van het Voorste Diep.

Planning

In 2024 werken we verder aan het definitieve ontwerp en het doen van aanvullende onderzoeken. Ook hopen we een start te kunnen maken met de bestemmingswijziging en gaan we door met de gesprekken met grondeigenaren.

Houd deze pagina in de gaten voor nieuws en de verdere voortgang van dit project.

Ontwerptekeningen

Rapporten

Nieuws

Nieuws over deelgebied Bronnegermaden