Landschapsvisie


In 1995 presenteerden Het Drentse Landschap, het Groninger Landschap en het Wereldnatuurfonds de eerste Hunzevisie, gericht op terugkeer van een zo natuurlijk mogelijk beekdal.

Twintig jaar later verscheen de Hunzevisie 2030, waarin is gekozen voor een integrale benadering van het stroomdal: op het schaalniveau van Groningen en Drenthe en in samenhang met de Waddenzee, de Hondsrug en de Veenkoloniën. Hier komt een natuurgebied van nationale allure en een robuust en waterbestendig watersysteem. In samenhang daarmee wordt geïnvesteerd in kansen voor economische ontwikkeling, klimaatbestendigheid, energietransitie en leefbaarheid.

Het werk in het Hunzedal is in volle gang. De natuurgebieden sluiten nog niet goed op elkaar aan en de landbouw heeft behoefte aan verbetering van de landbouwstructuur. Ook water blijft een aandachtspunt in dit bijzondere stroomdal.

Meer informatie over onze visie en toekomstige werkzaamheden vindt u in het boekwerk de landschapsvisie.

Beleven en benutten

Naast het koppelen van water, natuur en landbouwopgaven, is het Hunzedal ook recreatief gezien belangrijk. Hoe deze recreatie past in de landschapsvisie leest u in het kader beleven en benutten (pdf?handheld=true, 3.9 MB).