In de planvormingsfase


Prolander werkt al jaren aan de herinrichting van de Hunze. Om dit goed te doen is het dal verdeeld in verschillende projectgebieden. Voor de onderstaande projectgebieden worden momenteel plannen gemaakt.