Schaangedennen


Schaangedennen is een klein gebied op de Hondsrug van zo’n vijftig hectare. Het is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, het netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt, en ligt ten noorden van Valthe tussen het Hunzebos, een fietspad en een particulier bos in. Momenteel bestaat het voornamelijk uit akkergrond en grasland. Eigenlijk ligt het gebied net buiten de Hunze. Toch is het meegenomen in de Landschapsvisie, omdat er goede kansen zijn op het herstellen van de natuur.

De plannen

Met de herinrichting wordt Schaangedennen een afwisseling van droge heide met heischraal grasland en kruiden-en faunarijk grasland. Ook worden enkele bloemrijke akkers aangelegd. Dit biedt goede kansen voor de terugkeer van de zeldzame kleine schorseneer. Ook de bedreigde knoflookpad krijgt extra leefgebied: We leggen twee poelen aan en herstellen het stuifzand in de zuidwesthoek.

De planning

In 2023 zijn er onderzoeken gedaan en is het plan verder uitgewerkt. In twee bijeenkomsten, aan het begin en aan het einde van het jaar is de herinrichting gepresenteerd aan de omgeving.  In 2024 wordt het bestek opgesteld, waarna de werkzaamheden kunnen starten.

Nieuws

Nieuws over deelgebied Schaangedennen.