Boermastreek


Boermastreek ligt aan het begin van het Hunzestroomdal. Het is een van de eerste plekken in het project waar natuurontwikkeling op grote schaal heeft plaatsgevonden. Halverwege de jaren negentig is het gebied ingeplant met moerasbos dat zich vrij mag ontwikkelen. Dit is aardig gelukt, want inmiddels voelen de bevers zich er goed thuis. Nu moet het gebied aansluiten bij omringende natuurgebieden en Natuurnetwerk Nederland.

Websitepagina bijgewerkt: mei 2024

Ontbrekende schakel

Ook de Exloosche Landen, gelegen ten noorden van de oude dijk, zijn inmiddels ingericht als natuur. Hiertussen ligt een deel van de Zoersche Landen dat ook wel Boermastreek genoemd wordt. Op de kaart is dit gebied met donkergroen aangegeven. Dit gedeelte is nog niet ingericht als natuur en vormt een ontbrekende schakel in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Om de al ingerichte natuurgebieden met elkaar te verbinden, zal ook Boermastreek ingericht worden als natuur. Het doel is om 40 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toe te voegen. In 2021 is een begin gemaakt met het verwerven van grond door middel van kavelruil, hiervoor is er veelvuldig contact met grondeigenaren in Boermastreek. Daarnaast zijn er op dit moment al nodige gebiedsontwikkelingen gaande. Prolander pakt deze ontwikkelingen en de herinrichting integraal op. Dit gebeurt in samenwerking met grondeigenaren en belanghebbenden.

Onderzoeken

Om het inrichtingsplan op het niveau van het Definitief Ontwerp af te maken, worden nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Wanneer de onderzoeken definitief zijn, zullen we de rapporten op deze pagina plaatsen, als bijlage van het inrichtingsplan.

Planning

Op 27 maart 2024 is het concept-inrichtingsplan gepresenteerd tijdens bijeenkomst in Exloo. Dit jaar (2024) maken we het Inrichtingsplan definitief en we starten met de procedure voor de bestemmingswijziging. Dit doen we in overleg met de gemeente Borger-Odoorn. We verwachten in 2026 te kunnen gaan uitvoeren.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.

Nieuws

Nieuws over deelgebied Boermastreek