Voorspoedige voortgang nieuwe kades Boonspolder en Spijkerboor


De herinrichting bij Boonspolder en Spijkerboor gaat sneller dan verwacht. In deze gebieden worden kades verlegd om meer ruimte te maken voor water en natuur. In Spijkerboor start de aannemer met de tweede fase: het aanbrengen van de kleilaag over de nieuwe kade. In de Boonspolder is inmiddels de tweede fase afgerond.

Kleibekleding Boonspolder aangelegd

Volgens de planning zou de kleibekleding in de Boonspolder na de zomer worden aangebracht, nadat de ondergrond door het aanbrengen van de zandkernen voldoende stabiel is geworden. De ondergrond bleek eerder stabiel dan verwacht. Aannemer De Waard heeft de kleibekleding rondom de zandkern daarom al aangelegd en voor een deel ook al de teelaardelaag.

Fase twee start in Spijkerboor

Ook in Spijkerboor zou de kleilaag na de zomer worden aangebracht, maar de ondergrond is hier inmiddels ook voldoende stabiel om door te kunnen met het aanbrengen van de kleilaag. Daarnaast zijn er op het traject en in de directe nabijheid geen nesten met broedende vogels aangetroffen. De ecoloog heeft het traject vrijgegeven voor het uitvoeren van de verdere werkzaamheden. Aannemer De Waard kon dus direct beginnen met het afgraven van de overhoogte van de zandkernen. In de week van 17 juni kan de aannemer starten met het aanbrengen van de kleilaag op de nieuwe kade in Spijkerboor.

Laatste fases

Zodra het broedseizoen voorbij is, wordt de kade in de Boonspolder verder afgewerkt met teelaarde en ingezaaid met gras. Hier zijn nog wel broedende vogels waargenomen. De oude kades worden na het broedseizoen afgegraven en de grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de nieuwe kades af te werken.

Meer zien van de werkzaamheden in Boonspolder en Spijkerboor? Bekijk de werkzaamheden in beeld op de website. Of lees meer informatie over de herinrichting van Boonspolder en Spijkerboor op deze pagina.


Nieuwe kades Boonspolder en Spijkerboor