De werkzaamheden bij Boonspolder en Spijkerboor in beeld


De herinrichting bij Boonspolder en Spijkerboor is in volle gang! De kades in het gebied worden verlegd zodat er meer ruimte is voor natuur en water. De eerste fase voor de nieuwe kades in beide gebieden is voor nu afgerond. Dit artikel geeft een kijkje in de werkzaamheden.

Boonspolder

De werkzaamheden zijn als eerste begonnen in de Boonspolder. In januari was de waterstand erg hoog, waardoor er eerst is ingezet op ontwateren en het ontsluiten van het terrein. Daarna is de zandkern gelegd. De ondergrond van de kade bestaat uit minder draagkrachtige lagen, waaronder veen. Daardoor duurde het even voordat de zandkern stabiel komt te liggen en de aannemer verder kan met de tweede fase. In de Boonspolder is de zandkern al voldoende stabiel en is de aannemer begonnen met deze tweede fase. In deze volgende fase wordt de kleibekleding aangelegd.

Spijkerboor

In een bosje langs de Hunze, vlakbij Spijkerboor, leven bevers. In dit bevergebied zijn de werkzaamheden inmiddels ook gestart. De kade tussen de Hunze en het bos wordt verlegd. De nieuwe kade komt nu achter het bos te liggen. Zo krijgen de bevers en de Hunze meer ruimte. Door het talud (het hellend vlak van de kade) een flauwe helling te geven, wordt de nieuwe kade beverbestendig. Het is belangrijk dat de zandkern nu eerst inzakt voor een stabiele ligging. Na de bouwvak, waarschijnlijk in september, gaat de aannemer aan de slag met het aanleggen van kleibekleding rondom de zandkern.

Vervolgfases

De tweede fase bestaat uit het aanleggen van kleibekleding rondom de zandkern. Daarna wordt teelaarde aangebracht en de kade ingezaaid met gras. De kades zijn volgens de planning aan het einde van 2024 klaar. Deze plannen zijn besproken tijdens de informatieavond in december 2023. Lees hier meer informatie.

Foto: Visualisatie van het profiel van de kade in Boonspolder


Werkzaamheden Boonspolder

Uitvoering fase 1 BP 014
boonspolder 2
Uitvoering fase 1 BP 015
Uitvoering fase 1 BP 007
Uitvoering fase 1 BP 002
Uitvoering fase 1 BP 003
Uitvoering fase 1 BP 005
Uitvoering fase 1 BP 011
Uitvoering fase 1 BP 016
bovenaanzicht zandkern
Zandkern

Werkzaamheden Spijkerboor

Uitvoering fase 1 BP 021
Uitvoering fase 1 BP 009
Uitvoering fase 1 BP 008
Uitvoering fase 1 BP 010
Uitvoering fase 1 BP 020
Uitvoering fase 1 BP 019
Uitvoering fase 1 BP 022