Paardetangen


Tussen Buinen en Buinerveen ligt Paardetangen. Je vindt hier het Achterste Diep dat één van de bovenlopen van de Hunze is. Paardetangen is inmiddels ingericht. De beek meandert weer en wordt omgeven door vochtig, kruidenrijk grasland.

Met de herinrichting is een extra gebied van ruim 67 hectare aan Natuurnetwerk Nederland toegevoegd. Waterschap Hunze en Aa’s heeft de werkzaamheden gecoördineerd en beheert het gebied.

Nieuws over deelgebied Paardentangen.