Update landschapsvisie: vertrouwen in de toekomst


Alweer een half jaar geleden presenteerde stuurgroep de Hunze de nieuwe landschapsvisie. Stuurgroepleden Tryntsje Slagman en Fien Heeringa geven een update, waarbij al snel duidelijk wordt dat een half jaar niets is als het om gebiedsverandering gaat.

Is er veel veranderd sinds de zomer?

Tryntsje: “Er zijn nieuwe projecten gestart en sommige projecten zijn bijna afgerond.  Als stuurgroep hebben we iets minder gedaan. Het is jammer dat we door corona minder vaak samen het gebied in kunnen. Ik zou ook heel graag eens een keer bij een bijeenkomst van de pilot in het Achterste Diep aanwezig willen zijn, maar dat gaat nu eenmaal niet.”

Fien: “Als stuurgroep hebben we inderdaad alleen een paar keer vergaderd, maar als waterschap hebben we heel hard gewerkt aan allerlei projecten. Gebieden als Paardetangen en Flessehals zijn zo goed als klaar. We krijgen goede reacties van mensen over de veranderingen.”

Tryntsje: “Mensen zijn enthousiast. De veranderingen aan de rand van Borger krijgen veel publiciteit. Maar ook bij Buinen zijn bezoekers benieuwd wat er allemaal gebeurt.”

Hebben jullie andere inzichten opgedaan het afgelopen half jaar?

Tryntsje: “Een half jaar is eigenlijk niets als je kijkt naar de grootte van het project. Wij zijn vijf jaar geleden begonnen, maar de originele visie is al in 1995 geschreven door Het Drentse Landschap. Dat is meer dan vijfentwintig jaar geleden. Wij hebben een veel uitgebreidere versie gemaakt en die afgelopen zomer gepresenteerd. Als ik nu kijk naar hoe ik in 2016 begon kan ik wel zeggen dat ik me heb verkeken op de complexiteit van de opgave. De gebieden hebben zoveel verschillende functies. Boeren, bewoners, toeristen, natuurbeheerders, ze hebben allemaal hun eigen visie op het gebied. Wij moeten zorgen dat ze samen door één deur kunnen.

Fien: Daarnaast hebben we te maken met de klimaatdoelen. Hoe zorgen we dat het veen niet verder oxideert?  Waar plaatsen we zonneakkers en windmolens? Dat zijn dingen waar vijfentwintig jaar geleden nog geen rekening mee werd gehouden.”

Hoe verloopt de samenwerking met al die verschillende partijen?

Fien: “Die gaat goed. Alles wat we doen heeft impact op anderen, of is op grond van anderen. We doen alles in overleg met onze partners. Ook op maatschappelijk vlak. We geven zoveel mogelijk informatie. Dat geeft duidelijkheid en begrip.”

Tryntsje: “Er zijn vaak tegengestelde belangen, maar we weten goed hoe we daar samen mee om moeten gaan.”

De deadline voor de veranderingen is in 2027. Gaan jullie dat halen?

Tryntsje: “Ik ben een optimist. In 2027 zijn we een heel eind.”

Fien: “ Het water moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Dat gaan we niet redden voor 2027, maar dat hoeft ook niet. Natuurlijke processen hebben tijd nodig. Als we nu veranderingen doorvoeren, betekent dat niet dat de ecologie en hydrologie meteen op orde zijn. We moeten wel zorgen dat alle werkzaamheden voor 2027 klaar zijn. Daarna krijgt het water de tijd om zich te herstellen.”

Tryntsje: “We willen eigenlijk altijd dat het sneller gaat, maar dat kan gewoon niet. Veel werkzaamheden zijn op grond die van iemand anders is. Dat is normaal al een lastig en tijdrovend proces. De coronamaatregelen maken het er niet makkelijker op. Het is belangrijk om bij elkaar te komen om dit soort gevoelige onderwerpen te bespreken. Zoiets doe je niet online.”

Waar zijn jullie trots op?

Tryntsje: “Ik ben trots op de samenwerking. Boeren denken met ons mee en wij kunnen meedenken aan verbetering in hun bedrijfsprocessen. Soms is er ergens weerstand, maar de wil om er samen uit te komen is groot. De pilot in het Achterste Diep is veelbelovend.”

Fien: “Het is inderdaad mooi om te merken hoe we gezamenlijk de tegengestelde belangen oplossen. En ik ben trots op hoe het gebied er uit ziet. Ik kijk met genoegen naar alle projecten. Het gebied wordt ieder jaar mooier.”

Hoe zien jullie de toekomst?

Fien: “Ik heb vertrouwen in de toekomst. Er is veel gebeurd in vijf jaar. Het team van mensen wat aan de projecten werkt is altijd enthousiast. Dat helpt bij de resultaten die je kan bereiken.”

Tryntsje: “Ik zie de toekomst zonnig in. Eerst moet corona voorbij zijn. Als er weer meer fysieke mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten kunnen we mensen uitnodigen om te kijken naar alle ontwikkelingen. Dat is beter voor de betrokkenheid dan meekijken via een beeldscherm. Als dat weer mogelijk is,  zitten we op de goede weg.”


Fien Heeringa gefotografeerd in Tusschenwater. Zij vertegenwoordigt het waterschap in de Stuurgroep.

Tryntsje Slagman,  oud-burgemeester van Borger-Odoorn en al jaren betrokken bij de ontwikkelingen in de Hunze.