“We gaan veel leren door over grenzen heen te kijken”


Hoe kan je met behulp van samenwerking een beschermd waterrijk gebied herstellen? Tijdens het Interreg Europe project RIWET gaan 11 Europese landen van elkaar leren door langs te gaan bij gebieden waar al veel gerealiseerd is. De Hunze is één van deze voorbeeldgebieden en wordt op 26 juni uitgelicht. Cornelia Vermeer-Godschalk, programmaleider Hunze van de Provincie Drenthe, organiseert de rondleiding door de Hunze.

Wat is jouw rol voor de Hunze?

“De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid, zoals de verplichting voor het programma Natuurlijk Platteland of de inrichting van NatuurNetwerk Nederland. De provincie is de aanjager in de samenwerking met partijen, zoals het waterschap of grondgebruikers, voor de inrichting in het gebied. Die samenwerking, daar gaat het project RIWET ook over.”

Wat houdt het RIWET-project in?

“Het project heeft als speerpunt om van elkaar te leren op Europees niveau. Het geeft inzicht hoe elk land een beschermd waterrijk gebied herstelt en hoe de samenwerking erachter is opgezet. Waar loopt elk land tegenaan als je een gebied zo goed mogelijk wil inrichten? Hoe zijn de gesprekken met landgebruikers opgezet? In de kern gaat het over hoe de publieke en private samenwerking voor de inrichting van een gebied elkaar goed vindt. Door langs te gaan bij verschillende landen kunnen we alle goede resultaten bespreekbaar maken en dit meenemen in ons eigen beleid.”

Waarom wordt de Hunze uitgelicht?

“In de Hunze is al een aantal gebieden heringericht. Daardoor zijn er mooie voorbeelden uit te lichten, zoals Tusschenwater en het Annermoeras. Tusschenwater is een moerasgebied waar natuur, drinkwaterwinning en waterberging samengaan. In het Annermoeras is veel natuur ontwikkeld voor het herstel van weidevogels. En naast het Annermoeras, in Boonspolder, wordt een kade verplaatst om meer ruimte te maken voor natuur en water. Dat gaan we ook tijdens de dag laten zien in het veld.”

Cornelia in de Hunze\

Foto: Cornelia in de Hunze

Hoe gaat de dag eruitzien?

“We beginnen met een introductie over de Hunze en hoe de landschapsvisie in elkaar is gezet en de samenwerking daarachter. Hoe behoud je de waarde van het gebied en combineer je natuur, water en agrarisch landschap? En hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan? Daarna nemen we een kijkje bij Noordma en Tusschenwater. In de middag gaan we langs het Annermoeras en het LOFAR-gebied.

Aan het einde van de middag is er een workshop waarin de provincie Drenthe een aantal casussen inbrengt en bespreekt met de partners. Het doel hiervan is zodat andere landen kunnen leren van onze casussen, maar ook advies kunnen geven om in onze projecten vervolgstappen of de samenwerking te verbeteren.

Een voorbeeld is een casus over het LOFAR-gebied. Ik denk dat veel Europese gebieden dit een interessante casus vinden omdat wetenschap en natuurherstel hier samengaan. Daarnaast is het een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Astron. Hoe onderhoud je die samenwerking en is dat voor alle partijen goed geregeld? Daar gaan we onder andere over sparren.”

Wat is het vervolg?

“Ik denk dat we veel gaan leren door over grenzen heen te kijken. Het project loopt drie jaar en we beginnen dus in Drenthe, bij de Hunze en het Bargerveen. Tijdens deze drie jaar gaan we ook naar de andere landen om kennis uit te wisselen. Uiteindelijk kijken we hoe we de beste tips eruit kunnen halen om toe te passen in ons eigen beleid. Zo hopen we een nog betere samenwerking op te zetten van burger tot overheid.”

Lees meer over het project RIWET op de website van de provincie Drenthe of op de website van Interreg Europe.