Voortgang herinrichting Boonspolder en Spijkerboor


Zowel in de Boonspolder, als in bevergebied Spijkerboor worden dit jaar nieuwe kades aangelegd. Hiermee wordt niet alleen de waterveiligheid, maar ook de natuur en daarmee de biodiversiteit verbeterd. De werkzaamheden zijn begin dit jaar gestart en verlopen vooralsnog voortvarend en volgens planning.

Eerste fase Boonspolder

De aannemer is begonnen in deelgebied Boonspolder. Het duurde even voor de contouren van de nieuwe kade zichtbaar werden. In januari was de waterstand in de Hunze erg hoog en waren de terreinomstandigheden nat.  De focus lag daarom vooral op het ontwateren en ontsluiten van het terrein. Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe kade duidelijk zichtbaar. De zandkern is gelegd en hiermee is de eerste fase in Boonspolder afgerond.

De komende periode worden er geen verdere werkzaamheden uitgevoerd, omdat de ondergrond eerst moet inklinken om stabiel te worden. Zodra dit gebeurd is, gaat de aannemer aan de slag met het afwerken van de kade met een laag klei en grond. Naar verwachting gebeurt dit rond de zomer.

Zandkern Spijkerboor

In bevergebied Spijkerboor zijn de werkzaamheden inmiddels ook gestart. Op dit moment wordt de onderste laag van de zandkern voor de nieuwe kade gelegd. Deze zandkern is naar verwachting halverwege april gelegd. Ook hier krijgt de ondergrond daarna de tijd om in te klinken en te stabiliseren, zodat de aannemer rond de zomer kan beginnen met het afwerken van de kade.

Indien de weersomstandigheden en de terreinomstandigheden gunstig blijven zullen de totale werkzaamheden in zowel de Boonspolder als het bevergebied geheel volgens planning aan het einde van 2024 gereed zijn.