Verslag inloopbijeenkomst Noordma zomer 2023


Halverwege juli 2023 bezochten zo’n 130 belangstellenden de inloopbijeenkomst over de herinrichting van Noordma en de 2e fase van Zuidoevers De focus lag op aanpassingen die gedaan zijn naar aanleiding van opmerkingen op het voorontwerp. Ook een aantal bestuurders van de Bestuurlijke Adviescommissie Hunze waren aanwezig, onder andere voorzitter Tryntsje Slagman, wethouder van de gemeente Borger-Odoorn Henk Zwiep en Anja Woortman van het waterschap Hunze en Aa's.

Net als in september 2022 was de bijeenkomst in molenmuseum De Wachter in Zuidlaren. Met grote, gedrukte visualisaties schetsten de initiatiefnemers een beeld van de toekomst van Noordma en Zuidoevers na de inrichting. De sfeer was goed. Bezoekers waren geïnteresseerd in de plannen. Er waren gesprekken en vragen over onder andere het recreatief medegebruik, de planning van de uitvoering, de relatie met het bestaande surfstrandje en het beschikbaar stellen van de visualisaties

Planning

De projectgroep Noordma is aan de slag gegaan met de ingevulde tipformulieren. Dit heeft erin geresulteerd dat het ontwerp op bepaalde onderdelen nog wordt aangepast. De vergunningen die nodig zijn om alle aanpassingen te doen zijn afgelopen zomer in gediend. We verwachten in maart 2024 met de werkzaamheden te starten.