Leerlingen op zoek naar akkervogels in het Achterste Diep


In de laatste week van mei gingen meer dan 200 basisschoolleerlingen uit de gemeente Borger-Odoorn op pad in de akkers rond het Achterste Diep. Ze leerden over vogels en zochten insecten. Waarom? “Je moet eerst van de natuur leren houden, voordat je haar kan behouden”, zegt Mathijs ter Bork, medewerker bij IVN. “Hoe vroeger je een zaadje plant bij kinderen, hoe meer ze betrokken raken bij het landschap.”

Boerenlandvogels, zoals veldleeuwerik, grauwe kiekendief en gele kwikstaart verdienen meer aandacht, vindt de provincie. In een plan dat ze presenteerde om de vogels een toekomst te geven stond onder andere het betrekken van de jeugd. Een taak die IVN op zich genomen heeft.  “Scholen in Drenthe krijgen ieder jaar een ander thema”, vertelt Mathijs. “De scholen in Borger-Odoorn hadden dit jaar het thema akkervogels, omdat in het Achterste Diep een pilot wordt uitgevoerd over natuur-inclusieve akkerbouw. Akkervogels heten niet voor niets akkervogels. Zij hebben de boer nodig, maar ook een goede biodiversiteit voor het vinden van voedsel. Het Achterste Diep is hiervoor de perfecte plek.”

Verrassend veel vogels

De leerlingen gingen samen met deskundigen op drie verschillende dagen op pad. “Ze begonnen met het kijken naar vogels. Er waren er verrassend veel, voor de hoeveelheid mensen die op de been waren”, vertelt Mathijs. Om erachter te komen of er genoeg voedsel voor de vogels te vinden is, kropen de kinderen op handen en knieën door het veld, op zoek naar insecten. Hoe meer insecten, hoe meer voer voor de vogels. Niet alleen kinderen bekijken de beestjes. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen monitoren al sinds 2022 broedvogels en insecten in het Achterste Diep. Het blijkt dat het gebied een grote potentie heeft voor akkervogels.

Pilot en natuureducatie mooie combinatie

In de pilot natuur-inclusieve landbouw in het Achterste Diep, experimenteren akkerbouwers met natuurlijke en kruidenrijke akkerranden. Daarnaast verbouwen ze naast aardappelen en bieten ook erwten en bonen, zodat vogels meer broedplaatsen en voedsel kunnen vinden. Zo heeft zowel de landbouw, als de natuur een toekomst in het Achterste Diep. Een prachtige combinatie met lessen over akkervogels.

De excursie is mogelijk gemaakt door gidsen van Agrarische Natuur Drenthe, het Kenniscentrum Akkervogels, Prolander, de Rijksuniversiteit Groningen en IVN Natuureducatie.