Akkerbouwers enthousiast over monitoring pilot Achterste Diep


Eind maart kwamen landbouwers en belangstellenden samen in Drouwenerveen voor een bijeenkomst over de pilot natuur-inclusieve landbouw in het Achterste Diep. In deze pilot wordt gekeken hoe de scheidslijn tussen landbouw en natuur kan verzachten. Deze avond stonden de ecologische en landbouwkundige monitoring centraal.

Projectleider Willem Tjebbe Oostenbrink startte de bijeenkomst met een inleiding over de Hunze en de stand van zaken binnen de pilot. Vervolgens presenteerde Raymond Klaassen, specialist in de ecologie van akkers aan de Rijksuniversiteit Groningen, de resultaten van de ecologische monitoring van het eerste pilotjaar 2022. Er zijn meetgegevens verzameld van broedvogels, loopkevers, andere kruipende insecten en spinnen. Het gebied blijkt een grote potentie voor akkervogels te hebben.

Maatregelen natuur-inclusieve landbouw

Joop van Duinhoven van Agrarische Natuur Drenthe ging in op de natuur-inclusieve maatregelen die boeren in 2023 gaan uitvoeren. Met een aantal maatregelen, zoals kruidenrijke randen en wintervoedselakkers, is al gestart. Dit jaar wordt geëxperimenteerd met eiwitteelt zoals erwten en veldbonen. Ook wordt er dit jaar voor het eerst bodembemonstering uitgevoerd voor de landbouwkundige monitoring. Willem Tjebbe sloot af met een inventarisatie van wensen van de aanwezigen voor deze monitoring.

Levendige discussies

Deelnemers waren zeer betrokken en er ontstonden levendige discussies over onder andere de beweringen over de afname van de biodiversiteit wel kloppen, anderen wilden weten hoe er wordt bepaald welk type natuur het beste is voor de verbetering van de biodiversiteit. Raymond Klaassen ging deze discussie graag aan en liet zien dat in dit gebied juist de akkerbouw veel te bieden heeft voor biodiversiteit.

Hierdoor werd het enthousiasme om samen te werken groot. Ter plekke werden oplossingen bedacht voor het delen van informatie over bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Ook werd er op kaarten ingetekend welke teelten dit jaar waar komen. Veel mensen bleven na afloop nog even napraten over de maatregelen en oplossingen.