Warme bijeenkomst Noordma onder de wieken van Molen de Wachter


Ondanks de warme avond, bezochten meer dan honderd mensen donderdag 25 augustus het museum van Molen de Wachter om de inrichtingsschets van Noordma te bekijken. Mensen konden kaarten van het gebied inzien en vragen stellen over de plannen. De opkomst was hoog en de sfeer goed.

Het plan is opgedeeld in drie stukken. Prolander is verantwoordelijk voor de planuitwerking en inrichting van het gebied. De provincie gaat twee nieuwe bruggen bouwen in de Hunzeweg tussen Zuidlaren en de Groeve, één voor fietsers en één voor auto’s. Het waterschap gaat over de aanpassingen aan het gemaal Oostermoer en de aanleg van een vispassage, die inmiddels al grotendeels af is. Daarnaast gaf Waterbedrijf Groningen informatie over beschermingsmaatregelen voor de drinkwaterwinning en konden mensen vragen stellen over een mogelijke uitbreiding van drinkwaterwinning in De Groeve.

Bezoekers waren nieuwsgierig naar het plan en de voorgenomen maatregelen. Er zijn vragen gesteld over het toekomstige waterpeil in het gebied en de recreatieve mogelijkheden, onder andere in relatie tot het huidige surfstrandje en molen de Wachter. Ook is aandacht gevraagd voor het aansluiten van Noordma op het reeds ingerichte deelgebied Tusschenwater en het effect daarvan op de flora en fauna in Tusschenwater. Initiatiefnemers zullen zich hier nog over buigen. Het is wel de bedoeling dat Noordma er uiteindelijk uit gaat zien als Tusschenwater.

Vertegenwoordigers van de betrokken organisaties waren aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden.