Start van 240 hectare nieuwe natuur in De Branden


Dit voorjaar gaat de schop in de grond in de Branden. Het Voorste- en Achterste Diep worden teruggebracht naar hun oorspronkelijk loop. Hierdoor ontstaat 240 hectare nieuwe natuur en ruimte voor waterberging en recreatie. De werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar.

Tussen Drouwenerveen en Gasselte, waar het Voorste- en het Achterste Diep samen komen, ligt deelgebied De Branden. Uitgestrekte weilanden met kaarsrechte beken maken straks plaats voor bloemrijke graslanden, dotterbloemhooilanden en honderden soorten vogels. In overleg met omwonenden komen er wandelpaden, houtwallen en doorkijkjes vanuit De Branden naar het Drouwenerzand.

De grootste uitdaging in het project is het afgraven van de toplaag. Dit gebeurt om de oude hoogteverschillen in het gebied terug te brengen, maar ook om te zorgen dat kwelwater op sommige plaatsen dichter bij het grondoppervlak komt. Daarnaast zorgt het verplaatsen van de toplaag ervoor dat er geen meststoffen in het kwelwater komen. Ook het verwijderen van de stuwen in het Voorste- en Achterste Diep wordt een grote klus. Hierdoor moet tien meter hoogteverschil overbrugd worden. De stuwen worden vervangen door vistrappen, zodat vissen in de toekomst zonder obstakels kunnen migreren.

De Branden sluit straks goed aan op het aangelegen natuurgebied Drouwenerzand, ten westen van het projectgebied. De herinrichting zorgt ervoor dat het hele gebied, van de Hondsrug tot de beek natuur wordt. Door de ligging van het gebied op de flank van de Hondsrug komt er veel kwel naar boven. Dit betekent dat er veel potentie is voor een hoge natuurkwaliteit. Hierdoor wordt De Branden één van de kerngebieden van de Hunze.

Waterschap Hunze en Aa’s is trekker van het project en werkt daarin samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander.