Op pad tijdens maand van natuurinclusieve landbouw


De maand juni stond in het teken van ‘natuurinclusieve landbouw’. Vanuit de Regio Deal verkennen boeren een nieuwe toekomstbestendige manier van landbouw, waarbij oog is voor de natuur. Ook deelgebied Achterste Diep deed met verschillende evenementen mee aan deze maand.

Half juni organiseerde Prolander een excursie in het Achterste Diep. Ongeveer twintig vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties gingen het veld in en kregen een toelichting van Joop van Duijnhoven van Agrarische Natuur Drenthe. Willem Tjebbe Oostenbrink vertelde namens Prolander hoe de pilot natuurinclusieve landbouw vorm krijgt in het Achterste Diep. Het sleutelwoord is daarbij samenwerken. Samen met boeren worden de beste oplossingen gezocht voor bijvoorbeeld de stijging van het waterpeil.

Meervoudig Grondgebruik

Later in de maand organiseerde Prolander de workshop ‘Meervoudig Grondgebruik’. Gastspreker Pieter van der Valk vertelde over een instrument dat de coöperatie Rijkdom heeft ontwikkeld. Zij nemen net als het pilotproject Achterste Diep deel aan de Regio Deal natuurinclusieve landbouw. De coöperatie combineert economische en ecologische doelen en stelt boeren in staat om maatschappelijke doelen te realiseren op landbouwgrond. De grond is in eigendom van de boer en van maatschappelijke investeerders. Afspraken worden in een inrichtingsplan vastgelegd door de coöperatie Rijkdom, die ook verantwoordelijk is voor de financiële constructie waarbij de grond haar waarde behoudt en er geïnvesteerd wordt in de ecologische waarde.

Het instrument werd in de workshop toegepast op twee voorbeelden in de Hunze en de Drentsche Aa. De kennis bracht een interessante discussie op gang. Er zal gekeken worden hoe het instrument in Drenthe toepassing kan vinden.

Heeft u vragen rondom het Achterste Diep? Mail Willem Tjebbe Oostenbrink wt.oostenbrink@prolander.nl