Noordma: belangrijke schakel in Hunzevisie


Noordma is de toegangspoort naar de Hunze en wordt net als omliggende gebieden ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. Het inrichtingsplan is vergevorderd, maar nog niet helemaal af. Prolander informeert omwonenden deze week in een brief over de voortgang van het project en over een nieuwe bijeenkomst die nog voor de zomer van 2021 plaatsvindt.

Al vijfentwintig jaar wordt er in het Hunzedal gewerkt om de Hunze weer te laten meanderen, het gebied klimaatbestendig te maken en nieuwe natuur te vormen. Noordma is als toegangspoort een belangrijk onderdeel van deze Hunzevisie. In Noordma gaat de Hunze over in het Zuidlaardermeer. Net als het aangrenzende gebied Tusschenwater wordt Noordma een vloedmoeras. Dit betekent dat het gebied bij hoge waterstanden overstroomt. Hierdoor stroomt het water niet weg, maar kan het langzaam naar het grondwater zakken. Dit is goed voor de grondwaterstand en de flora en fauna.

Voortgang inrichtingsplan

Eind 2019 maakte Prolander een begin met het opstellen van een inrichtingsplan. Inmiddels is er hydrologisch onderzoek gedaan en is het plan verder uitgewerkt. Er is nagedacht over het optimaliseren van het gemaal de Groeve, over de werking van de brug in de Hunzeweg en over het verbeteren van de recreatie. Ook wordt er momenteel met de Gasunie gesproken over de gasleidingen in het gebied.

Tijdens de volgende bijeenkomst licht Prolander deze stappen toe en vertelt de gemeente Tynaarlo meer over de verplaatsing van de waterscouts en de herinrichting van het surfstrandje aan het Zuidlaardermeer.