Inloopavond over werkzaamheden Noordma


Binnenkort gaan wij aan het werk in Noordma! Op woensdagavond 5 juni organiseren wij een inloopbijeenkomst om u bij te praten over de activiteiten die wij gepland hebben tot halverwege 2025. De avond is ook een mooie gelegenheid voor u om kennis te maken met de aannemers die het werk met ons uitvoeren.

Hoe komt Noordma eruit te zien?

In Noordma combineren we natuur met waterberging. Door de koppeling met het Zuidlaardermeer wordt Noordma een dynamisch vloedmoeras. Dit betekent dat de hoogte van het water in het gebied meebeweegt met het waterpeil van het Zuidlaardermeer. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in het hele gebied. Er ontstaat een gebied met open water en rietmoerassen met een lokaal broekbos. Bent u nieuwsgierig hoe Noordma eruit komt te zien? Bekijk dan de visualisaties.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

Door kades aan te leggen voorkomen we dat omliggende gebieden last krijgen van de waterstijging. We bouwen twee gemalen en graven een kwelsloot langs de noord- en westflank, die voor afwatering zorgen. Er komen drie bruggen: één op de provinciale weg (N386), één op het naastgelegen fietspad en een voetgangersbrug. Ook leggen we fiets- en wandelpaden aan.

We zijn gestart met de voorbereiding. We hebben ruimte gemaakt voor de aanleg van nieuwe natuur in Noordma. Ook houden we rekening met de dwergvleermuizen in het gebied, daarom is er een tijdelijk vleermuisscherm geplaatst. Binnenkort verleggen we kabels en leidingen in de buurt van de Meerweg.

Praktische informatie

Datum: woensdag 5 juni 2024
Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Molen de Wachter, Bolwerk 11, Zuidlaren

U kunt op ieder gewenst moment inlopen. Medewerkers van betrokken organisaties (Prolander, provincie, gemeenten, het waterschap, Het Drentse Landschap) staan voor u klaar om thema’s toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Op de hoogte blijven? Via https://hunze.drenthe.nl/ en onze digitale nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.