Noordma


Laatste update mei 2024

In Noordma stroomt de Hunze naar de grens van de provincie Drenthe en de provincie Groningen. Via Tusschenwater komt de Hunze via Noordma uit in het Zuidlaardermeer.

Tussen deze twee plekken wordt een nieuwe brug aangelegd. Door een opnieuw meanderende Hunze zal hier een doorstroommoeras ontstaan met lokaal broekbos.

In het gebied zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd en is al ruim 30 hectare grond ingericht. Er is nog 70 hectare over die moet worden ingericht. In 2021 is alle grond verworven en zijn er afspraken gemaakt met de Gasunie over het kruisen van gasleidingen en met het Waterbedrijf Groningen over het waterwingebied.

Planning

We zijn gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de nieuwe brug en aanpassingen aan het gemaal. In juni 2024 starten de verdere werkzaamheden.

Visualisatie

Download de visualisaties van de veranderingen.

Visualisatie vanuit de lucht (jpg, 1.2 MB)

Doorstroom onder Meerweg (jpg, 4.8 MB)

Dwarsprofiel (jpg, 2.7 MB)

Gemaal Meerzicht (jpg, 4.6 MB)

Gemaal Noordlanden (jpg, 6.1 MB)

Voetgangersbrug (jpg, 4.1 MB)

Nieuws

Nieuws over deelgebied Noordma.