Voorbereiding werkzaamheden in Noordma


In maart 2024 hebben we voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor project Noordma. We hebben ruimte gemaakt voor de aanleg van nieuwe natuur in Noordma, tussen het Zuidlaardermeer en het reeds ingerichte gebied Tusschenwater. Daarnaast hebben we mitigerende maatregelen genomen voor de vleermuizen in het gebied.

Ruimte voor nieuwe natuur

De inrichting van Noordma gaat veranderen*. Het plan is gericht op het realiseren van een zogenoemd doorstroommoeras, waarvoor het waterpeil in het gebied wordt verhoogd. Zo creëren we onder andere een ecologische verbinding voor vissen en verhogen we de biodiversiteit. Om dit te realiseren, moeten we kades en slenken aanleggen. Om ruimte te maken voor deze kades en slenken, zijn er bomen gekapt rondom het parkeerterrein en bij het Zuidlaardermeer. Ter compensatie worden er binnen een aantal jaar nieuwe bomen geplant in het gebied, volgens de richtlijnen van de herplantplicht.

Vliegroute vleermuizen

Bij het creëren van de nieuwe natuur houden we ook rekening met de dwergvleermuizen in het gebied. We hebben een tijdelijk scherm geplaatst in de leefomgeving van de vleermuizen. Dankzij dit scherm heeft de aanleg van de nieuwe natuur geen effect op hun vliegroutes.

Vervolg

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst (medio 2023) is het plan op een aantal punten nog aangepast. Zo is het ontwerp van het ‘plankenpad’ (wandelpad) nog aangepast, met een uitzichtlocatie nabij de Meerweg. Er is besloten dat de bestaande wilgen langs Noordma zullen blijven staan. En er wordt een vlonderbruggetje in Tusschenwater gerealiseerd om het wandelrondje in stand te houden.

Ook is besloten de inrichting van het onderdeel Zuidoevers II nabij De Groeve uit het project Noordma te halen. Het wordt onderdeel van een nieuw project. Het nieuwe project wordt nog opgezet, in combinatie met het aanliggende gebied Wolfsbarge in de provincie Groningen.

Planning

Als de benodigde vergunningen in werking zijn getreden, kunnen we de werkzaamheden uitvoeren, naar verwachting in het voorjaar van dit jaar.

* Meer informatie over het definitieve plan en de visualisaties kunt u vinden op de websitepagina over het deelgebied Noordma.