Werkzaamheden Paardetangen


Werkzaamheden in Paardetangen zijn volop aan de gang. In dit gebied wordt gewerkt aan beekherstel en natuurontwikkeling. Tijdens de werkzaamheden is er een kleine ontdekking gedaan.

De grond in Paardetangen bestaat voornamelijk uit veengrond. Veengrond is een natte grond die gevormd is door afgestorven planten die bewaard zijn gebleven onder zuurstofarme omstandigheden. Deze grondsoort is lastig te bewerken omdat je erin kunt wegzakken. Om de grond toch te kunnen bewerken, werd zand dat onder het veen lag weggegraven en over de bovengrond verspreid. Dit creëerde een stevigere bovengrond waardoor er met de toenmalige landbouwmachines overheen kon worden gereden. De grond werd bewerkbaar voor landbouw. Tijdens de werkzaamheden waarbij de bouwvoor is verwijderd, is ontdekt dat op sommige plekken de veenlaag zo dun is geworden, dat je goed kon zien waar het zand voor het bezanden van de bovengrond is weggehaald. Op de foto is het daardoor ontstane patroon te zien waar het zand vandaan is gehaald.