Waterberging in het Hunzedal tijdens natste winter sinds 1906


Het Hunzegebied is zo ingericht dat er ruimte is om 5,1 miljoen m3 water op te vangen. En dat kwam deze winter goed van pas. Volgens het KNMI was het waarschijnlijk de natste winter gemeten sinds 1906! Waar slaan we al die neerslag op in het Hunzedal? Emiel Galetzka, planoloog bij waterschap Hunze en Aa's, legt het uit.

Water bergen in deelgebieden

“In de periode 1 oktober 2023 tot 1 april 2024 is 540 mm neerslag gevallen. Gemiddeld valt er in een winter ongeveer 440 mm water. Dankzij de herinrichting van verschillende gebieden in het beekdal kunnen we het gevallen water bergen en vertraagd afvoeren”, vertelt Emiel. “Het vertraagd afvoeren gebeurt bovenstrooms bij de Hunze. Het regenwater blijft in het gebied en stroomt langzaam naar beneden. Het LOFAR-gebied is hier een voorbeeld van, daar kan 822.500 m3 water terecht. De berging gebeurt benedenstrooms. Daar vangen we grotere hoeveelheden water op, die we langzaam afvoeren naar andere gebieden. De waterstand kan dus stijgen in deze gebieden zonder dat het overloopt.”

Dijken verplaatsen voor meer ruimte

De bergingsgebieden in het Hunzedal zijn Torenveen, Bonnerklap, De Branden en Tusschenwater. “In Tusschenwater kan ongeveer 1,3 miljoen m3 water worden geborgen”, zegt Emiel. “Eerst lagen hier dijken strak tegen de rivier de Hunze aan. Bij de herinrichting hebben we de dijken een paar honderd meter verplaatst. De ruimte tussen de dijken en de rivier kan onderlopen en is bergingsgebied.”

Ruimte ontlast het watersysteem

De bergingsruimte in het beekdal ontlast het watersysteem. Vooral op momenten dat het hoge water in de Hunze niet weg kan naar zee. “Eind december was dat het geval”, vertelt Emiel. “Normaal voeren we het overtollige water af naar zee. Maar door een noordwesterstorm was het water op zee zo hoog opgestuwd, dat er dagen waren dat er niet gespuid kon worden. Als het dan langere tijd regent, lopen de kanalen, meren en beken behoorlijk vol.” Dankzij de herinrichting van de Hunze hoefde het waterschap deze winterperiode geen noodberging in te zetten.

2055 olympische zwembaden

De hoeveelheid water die we door de herinrichting kunnen bergen in het beekdal van de Hunze is gelijk aan: 5.138.500 m³, ruim 5 miljard liter of ruim 2055 olympische zwembaden! “Daarnaast is de herinrichting van Boonspolder en Spijkerboor nu in uitvoering en komt daar ook meer ruimte voor water", vertelt Emiel. “We zetten dus steeds meer stappen om de waterberging te vergroten.”

Foto: Waterberging in Tusschenwater. Bron: waterschap Hunze en Aa's