Hoogtepunten uit de Hunze en een vooruitblik op 2024


December en januari zijn de maanden van lijstjes. Terug-en vooruitblikken. Zo ook bij de Hunze. Wat is er in 2023 allemaal gebeurd en wat staat er het komende jaar op de planning? Via de links in de tekst kunt u het artikel bij de betreffende gebeurtenis lezen.

Feestjes

In 2023 vierden we de oplevering van de Branden, een enorm gebied, waar de flora en fauna nu al zichtbaar vooruitgaan. Ook vierden we een klein feestje bij het gemaal van Noordma, dat visvriendelijk is gemaakt. Vissen kunnen nu weer vrijuit door de Hunze zwemmen, wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast werd de gasleiding die dwars door het projectgebied van Noordma loopt opnieuw verankerd. Hier was geen feestelijk moment, maar dit zorgt er wel voor dat we in 2024 belangrijke stappen kunnen zetten in de herinrichting.

Bijeenkomsten

Er waren afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten. Prolander presenteerde plannen voor Bronnegermaden, NoordmaBoonspolder en Spijkerboor en Schaangedennen. In die laatste gebieden waren zelfs twee bijeenkomsten, aan het begin en het einde van het jaar. Ook waren er een aantal bijeenkomsten over natuurinclusieve landbouw in projectgebied Achterste Diep.

Vooruitblik

In 2024 gaan we verder met het herinrichten van het Hunzedal. In de volgende gebieden steken we de schop in de grond: Boonspolder en Spijkerboor en Noordma. Ook zullen we weer bijeenkomsten organiseren om plannen te presenteren en ideeën van omwonenden op te halen. In 2024 doen we dat in ieder geval in Boermastreek en Bronnegermaden. In deelgebied Schaangedennen, waar we in 2023 twee bijeenkomsten organiseerden, starten we met het definitieve ontwerp en het bestek (een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden voor de aannemer) Dit doen we ook in Bronnegermaden. Als het bestek klaar is kunnen we ook hier concreet aan de slag.

Nieuwe projecten

In het zogenoemde project Cluster Noordelijk N33 (tussen de N33 en Spijkerboor), zijn we gestart met ecologische (natuur) en hydrologische (water) onderzoeken. In 2024 wordt verder gewerkt aan de planvorming en zullen ook omwonenden en grondeigenaren weer betrokken worden.

Waarom werken we ook alweer aan de herinrichting?

De herinrichting van het Hunzedal is een wettelijke opgave. In totaal richten we zo’n 1950 hectare nieuwe natuur in, dat onderdeel wordt van Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk verbindt Nederlandse natuurgebieden. Dat is belangrijk, want door een groot aaneengesloten netwerk is het landschap beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden, wat goed is voor de biodiversiteit.

In het Hunzedal werken we aan een samenhangend beeksysteem. Hiermee verbeteren we niet alleen de natuur, maar zorgen we ook voor waterberging, een betere waterkwaliteit en een goede landbouwstructuur. En, wanneer dit kan, verbeteren we de recreatieve beleving van het beekdal.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de toekomst? Blijf ook dit jaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het Hunzedal. Houd de website in de gaten en schrijf u in voor de nieuwsbrief.