Uitnodiging inloopbijeenkomst Bronnegermaden


De inrichting van Bronnegermaden gaat veranderen. Vorig jaar organiseerden we een bijeenkomst om u op de hoogte te brengen van de plannen. Uw opmerkingen hebben we meegenomen in het voorontwerp, dat we op 5 juli aan u voorleggen tijdens een nieuwe bijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, vragen te stellen en mee te denken over de toekomstige, natuurlijke inrichting van het gebied.

Update 5 juli

De inloopbijeenkomst over de inrichting van Bronnegermaden gaat niet door. De bijeenkomst zou vandaag, woensdag 5 juli, plaatsvinden van 17.00 tot 20.00 uur in Hunzehuys Borger. Vanwege de storm is de bijeenkomst helaas afgelast. Informatie over een nieuwe datum volgt binnenkort.

Inrichting beekdalgedeelte

Bronnegermaden vormt het beekdalgedeelte van het Voorste Diep tussen Borger, Drouwenerzand en deelgebied De Branden. Om aan de doelen van Natuur Netwerk Nederland te voldoen, geven we de beek zijn oorspronkelijke loop terug. Daarnaast verbeteren we de waterkwaliteit en zorgen we dat het grondwater langer vastgehouden wordt. Hierdoor wordt de grond rondom de beek in de toekomst natter. Doordat we de beek vernauwen, gaat het water sneller stromen, wat goed is voor bijzondere vissoorten zoals de rivierprik, de winde en de serpeling.

Oudste watermolen van Nederland

In Bronnegermaden is de oudste watermolen van Nederland gevonden. We onderzoeken hoe we daar een markering voor kunnen ontwikkelen. Daarnaast leggen we extra fiets- en wandelpaden aan zodat het gebied optimaal beleefd kan worden.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 5 juli 
Tijd: Vanaf 17.00 tot 20.00 
Locatie: Hunzehuys Borger 
Adres: Molenstraat 3, 9531 CH Borger

Het is een inloopbijeenkomst, wat betekent dat u zelf kan bepalen hoe laat u aanwezig bent. Aanmelden is niet nodig.

De herinrichting van Bronnegermaden is een samenwerking tussen waterschap Hunze en Aa's, Het Drentse Landschap, gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander.


In deze digitale flyer staan de aanpassingen die we sinds de vorige bijeenkomst hebben gemaakt.

Download de flyer (pdf, 3.7 MB) om de kaart beter te bekijken.