Uitnodiging informatiebijeenkomst Noordma


De inrichting van Noordma gaat veranderen. Vorig jaar organiseerde Prolander namens de Bestuurlijke Adviescommissie Hunze een bijeenkomst om u op de hoogte te brengen van de plannen. Uw opmerkingen hebben we meegenomen in het voorontwerp, dat we op 12 juli aan u voorleggen tijdens een nieuwe bijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

In het inrichtingsplan van Noordma combineren we nieuwe natuur met waterberging. Daarnaast maken we de koppeling met het Zuidlaardermeer. Samen met het naastgelegen gebied Tusschenwater, wordt Noordma op de overgang naar het Zuidlaardermeer, een dynamisch vloedmoeras. Dit betekent dat de hoogte van het water meebeweegt met het waterpeil van het Zuidlaardermeer. Daarmee verbeteren we de biodiversiteit in het hele gebied.

Maatregelen

We verhogen het waterpeil, waardoor een deel van het gebied overstroomt. Door het aanleggen van kades, zorgen we dat omliggende gebieden geen last krijgen van deze waterstijging. Daarnaast bouwen we een aantal gemalen en een kwelsloot langs de noord- en westflank, die voor afwatering zorgt. Ook herstellen we de oorspronkelijke loop van de Hunze. Om het gebied goed begaanbaar te houden leggen we een brug aan in de Hunzeweg (N386).

Praktische informatiebijeenkomst

Datum: Woensdag 12 juli 
Tijd: Vanaf 16.30 tot 19.30 
Locatie: Molen de Wachter 
Adres: Bolwerk 11, Zuidlaren

Het is een inloopbijeenkomst, wat betekent dat u zelf kan bepalen hoe laat u aanwezig bent. Aanmelden is niet nodig.

Samenwerking

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, waterschap Hunze en Aa’s, provincie Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap. Voor wat betreft de waterwinning en de door het gebied lopende gasleiding is er ook samengewerkt met Waterbedrijf Groningen en de Gasunie.


Poster maatregelen Noordma