Inloopbijeenkomst Boonspolder en beverbos Spijkerboor


De inrichting van Boonspolder en het bevergebied gaat veranderen. Het schetsontwerp is inmiddels klaar en wordt woensdag 8 februari gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in café ‘t Keerpunt. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, vragen te stellen en mee te denken over de toekomstige, natuurlijke inrichting van het gebied.

Natuur, water en recreatie

Zowel in Boonspolder, als in het bevergebied leggen we een nieuwe kering aan. Hiermee verbeteren we niet alleen de biodiversiteit en geven we invulling aan de wateropgave, maar zorgen we ook voor meer recreatiemogelijkheden. Tijdens de inloopbijeenkomst verduidelijken we ons verhaal met verschillende kaarten en gaan we graag met u in gesprek over het plan.

Waarom doen we dit?

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding en versterken de biodiversiteit in natuurgebieden. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Praktische informatie

Datum: woensdag 8 februari 2023 
Tijd: van 17.00 tot 20.00  
Locatie: Café 't Keerpunt  
Adres: Oostermoer 1 Spijkerboor