Enthousiaste reacties bijeenkomst Schaangedennen


Ruim dertig mensen verzamelden zich woensdag 6 december in Fletcher Hotel de Hunzebergen nabij Exloo voor de informatiebijeenkomst over de herinrichting van projectgebied Schaangedennen. Op drie tafels lagen kaarten met uitleg over het voorlopig ontwerp, hydrologie, ecologie en archeologie. Ook wethouders Henk Zwiep en Jeroen Hartsuiker van de gemeente Borger-Odoorn en voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Hunze Tryntsje Slagman waren aanwezig.

Schaangedennen is een klein gebied van 50 hectare op de Hondsrug. Bezoekers waren tijdens de bijeenkomst enthousiast over de herinrichting. Vooral de kleinschaligheid en de afwisseling van akkers en natuur spreekt hen aan. Daarnaast zijn mensen geïnteresseerd in de bedreigde knoflookpad die aan de rand van het projectgebied leeft. Door de herinrichting met poelen en akkers krijgt de pad een groter leefgebied.

Veldonderzoek naar bodemlagen en eeuwenoude akkers


Adviesbureau Arcadis deed het afgelopen jaar bureauonderzoek naar archeologie, bodem, ecologie en hydrologie. In veldonderzoeken wordt het komende jaar de theorie van de bureauonderzoeken in de praktijk getoetst. Er wordt onder andere gekeken naar bodemopbouw. Het gebied is verdeeld in keileemlagen en zandlagen. Het is belangrijk om te weten waar die precies liggen. De keileemlaag laat nauwelijks water door, waardoor dat de beste plek is om poelen voor de knoflookpad te graven. Zandlagen laten het water veel makkelijker door, waardoor er geen poel ontstaat.

Ook worden de zogenoemde raatakkers (celtic fields) beter onderzocht. Deze akkers dateren uit de late bronstijd, zo’n 2500 jaar geleden. De akkers, die op sommige plekken vanuit de lucht nog steeds duidelijk zichtbaar zijn als ruitpatroon, vormen een eerste aanzet tot het boerenbestaan. Ze zijn archeologisch gezien heel waardevol, omdat er veel geleerd kan worden over hoe boeren toen leefden.

Planning

Het is de bedoeling dat de veldonderzoeken in 2024 worden afgerond. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen nog voor kleine aanpassingen zorgen. Als het definitieve ontwerp klaar is, wordt het bestek opgesteld en de vergunningen voor de werkzaamheden aangevraagd. Naar verwachting kan dan op z'n vroegst in 2025 gestart worden met de uitvoering. Wethouder Henk Zwiep van de gemeente Borger-Odoorn is enthousiast over het ontwerp. “De inrichting van dit kleine gebied is de laatste schakel in het voltooien en aaneensluiten van één groot natuurgebied.”