Bijeenkomst start werkzaamheden Boonspolder en Spijkerboor


Zo’n veertig mensen kwamen woensdagavond 20 december naar de informatiebijeenkomst over de herinrichting van Boonspolder en Spijkerboor. De plannen zijn al langer bekend en bezoekers waren vooral benieuwd naar details en de start van de aanleg van de kades.

Die start is al in de eerste week van januari. Aannemer De Waard legde tijdens de bijeenkomst uit dat de herinrichting opgedeeld is in drie fasen. De werkzaamheden beginnen met het aanleggen van een zandkern. Deze kern moet een tijd inklinken. Dat komt goed uit, want in het broedseizoen kan er niet gewerkt worden. Na de bouwvak begint fase twee, het aanleggen van de kleibekleding rondom de zandkern. Die zorgt ervoor dat de kade waterkerend wordt. In de laatste fase wordt er teelaarde aangebracht. Uiteindelijk wordt de kade ingezaaid met gras.

Verkeersplan en uitkijkpunt

Tijdens de uitvoering houdt de aannemer rekening met het verkeer. Voor de aan- en afvoer van zand, klei en aarde en werkvoertuigen wordt een verkeersplan opgesteld, zodat de wegen schoon blijven. Omwonenden worden gedurende de werkzaamheden op de hoogte gehouden via de huis-aan-huiskrant ‘De Sluisdeur’. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december 2024 afgerond. Na de uitvoering worden er informatieborden geplaatst op de parkeerplaats bij Spijkerboor en op het eindpunt van de kade bij Boonspolder. Omdat deze noordoostpunt een meter hoger wordt dan de rest van de kade, komt hier een uitkijkpunt. Wandelaars kunnen vanaf daar uitkijken over Boonspolder en de meanders van de Hunze.

Voetgangersbrug

Tijdens de bijeenkomst zijn niet alleen de geplande werkzaamheden besproken. Bestuursleden van stichting Dorpsbelangen hebben ook de wens voor een brug over De Hunze onder de aandacht gebracht. Jannes Koops, één van de initiatiefnemers plakte alvast een afbeelding van de brug op de kaarten van de inrichting.  “We willen graag dat de brug er komt, omdat er dan twee natuurgebieden met elkaar worden verbonden en er meer wandelmogelijkheden ontstaan”. Stichting Dorpsbelangen pakt dit samen met de gemeente op.

Opperbeste sfeer

Voorzitter van de Bestuurlijke Advies Commissie Hunze Tryntsje Slagman vindt het mooi om te zien dat bewoners enthousiast zijn over de plannen en zelf ook met ideeën komen. Ook wethouder Ivo Berghuis van de gemeente Aa en Hunze vindt de herinrichting een waardevolle aanvulling voor de gemeente. Wethouder Henk Swiep van de gemeente Borger-Odoorn was aanwezig om te kijken wat er leeft in de samenleving. “Het is altijd goed om even sfeer te proeven en de sfeer in Spijkerboor is opperbest.”