Werkzaamheden rietoevers Zuidlaardermeer


In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bent u benieuwd wat er precies gaat gebeuren? Kom naar de inloopbijeenkomst op maandag 7 november in Kropswolde.

Om meer ruimte te maken voor de natuur en waterberging,  starten we binnenkort met onderstaande werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een meer geleidelijke overgang van nat naar droog, waardoor planten en dieren meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Hiermee breiden we onder andere het leefgebied van de bijzondere roerdomp uit. Daarnaast verbeteren we ook de waterkwaliteit.

Werkzaamheden:

• het verbeteren van de Rietlanden door te maaien
• het verwijderen van wildgroei van struiken
• het verwijderen van Japanse duizendknoop op de eilanden
• het vervangen en aanleggen van enkele beschoeiingen en het graven van slenken op de eilanden.

Het werk wordt uitgevoerd in gebieden die liggen binnen de regionale waterkering. Deze zijn grotendeels eigendom van Stichting het Groninger Landschap en liggen in de gemeente Midden Groningen.

Praktische informatie inloopbijeenkomst

Datum: maandag 7 november
Tijd: van 18.30 tot 20.00
Locatie: De Rietzoom
Adres: Meerweg 60 Kropswolde.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.