Water, tunnels en zoutkoepels in eerste ontwerp speeltoestel Voorste Diep


In februari kregen vier studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden de opdracht om een speeltoestel te ontwerpen in het Voorste Diep. Niet zomaar een schommel of een glijbaan, het toestel moet een geologische verbinding maken met het gebied. Inmiddels is er een eerste schets waarin water en zoutkoepels samenkomen.

Voordat de studenten begonnen met het ontwerp, maakten ze eerst een landschapsbiografie van het Voorste Diep. De plek is bijzonder omdat de waterstroom de enige natuurlijke doorsnijding van de Hondsrug is. Dit is mede veroorzaakt door zoutkoepels, opgeslagen zout, diep in de grond. In de ijstijd zorgden de koepels ervoor dat op deze plekken ijs eerder smolt, wat leidde tot het Voorste Diep en de doorkruising van de Hondsrug. Naast de zoutkoepels, komt ook het water terug in het ontwerp van het speeltoestel. Vanuit het Voorste Diep wordt water opgepompt, dat door het toestel heen stroomt. Ook komt er een tunnel waar kinderen doorheen kunnen.

Inspiratie uit het landschap

“De studenten hebben veel inspiratie opgedaan tijdens de excursie in het landschap”, vertelt Marion Speelman, medewerker bodembescherming bij de provincie Drenthe. “Zo hebben ze uitleg gekregen over de geologische geschiedenis van het gebied. Daarnaast zijn ze naar een museum geweest waar ze speeltoestellen met water zagen. Dat hebben ze allebei meegenomen in hun ontwerp.”

“Ook vertelden de studenten veel te hebben geleerd van de opdracht. Ze vonden het prachtig om in het buitengebied aan de slag te gaan”, zegt Speelman, die zelf ook enthousiast is over het ontwerp. “Het is belangrijk om de verschillende aardkundige fenomenen onder de aandacht te brengen. Dit doen we al op meerdere plekken in Drenthe. In de eerste schets van het toestel komen de bijzondere aardkundige waarden uit het Voorste Diep terug.”

Voortgang

Nu het eerste ontwerp is opgeleverd, is de opdracht voor de studenten afgerond. In het najaar kijkt een projectgroep naar de schets. De groep zal bestaan uit onder andere terreinbeheerders, contactpersonen van de gemeente en externe deskundigen. “We overleggen ongeveer drie keer voor een definitief ontwerp. In het voorjaar bekijken we de locatie en we hopen het speeltoestel volgend jaar te onthullen.”

Benieuwd naar de achtergrond van de opdracht? Lees: studenten starten landschapsopdracht met excursie in Voorste Diep