Valtherschans brengt geschiedenis tot leven


Vorige week was de officiële opening van de Valtherschans. Met speeches, een rondleiding en een oorverdovend kanonschot door burgemeester Jan Seton, werden bezoekers terug in de tijd gezogen, toen de schans niet alleen het dorp, maar ook de toegang tot het noorden beschermde.

Zo op het eerste gezicht lijkt de schans niet meer dan een kleine verhoging in het landschap. Pas bovenop wordt duidelijk waarom dit verdedigingswerk zo belangrijk was. De lagergelegen veengebieden waren vroeger allemaal moeras. De Valtherdijk liep als enige weg tussen deze moerassen door naar Groningen. Soldaten konden niet anders dan over deze weg naar het noorden marcheren. De Valtherschans was er om ze te stoppen.

Positieve veranderingen door de schans

Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het bijzonder dat de schans is teruggekomen. “Wat onder de grond verborgen zat, is door initiatief uit het dorp weer naar boven gebracht. Een lokaal idee kan zo uitgroeien tot iets groots.” Hij doelt daarmee op de Europese Leadersubsidie, die een belangrijke bijdrage voor de schans leverde. Daarnaast zijn er ook voor de regio positieve veranderingen door de schans ontstaan. Ruilverkaveling heeft bijvoorbeeld gezorgd voor kansen op natuurherstel in Schaangedennen.

Na de speeches gingen de bezoekers de schans op, die overigens nog niet helemaal af is. Er komt nog betegeling en het zand is in de toekomst begroeid met gras en bloemen. Op de schans staan borden met informatie over het verleden. Het uitzicht is het meest indrukwekkend. De aflopende Hondsrug en de lage veengronden brengen de geschiedenis tot leven.