Stuurgroep wordt Bestuurlijke Advies Commissie


De naam van de Stuurgroep van de Hunze verandert naar Bestuurlijke Advies Commissie. Om meer eenduidigheid in de verschillende werkgroepen van alle inrichtingsgebieden te krijgen, heeft de Provincie besloten om deze werkgroep in ieder gebied dezelfde naam te geven.

Binnen het Hunzeproject zijn verschillende werkgroepen samengesteld om de herinrichting zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is er de Werkgroep Communicatie, die over onder andere alle inhoud op de website gaat, de Werkgroep Grond die zich bezig houdt met grondrechten en de Stuurgroep, die advies geeft aan Gedeputeerde Staten over alles wat met de herinrichting van de Hunze te maken heeft.

Duidelijkheid in benaming

Niet alleen de Hunze verandert, Prolander organiseert nog veel meer herinrichtingen in Groningen en Drenthe. Al deze verschillende gebieden hanteren eigen benamingen voor de verschillende werkgroepen. Vooral de naam van de Stuurgroep is in veel projecten verschillend. Er is daarom vanuit de Provincie gekozen om deze naam voor alle projecten hetzelfde te maken.


De Stuurgroep verandert dus in Bestuurlijke Advies Commissie, ook wel BAC. “Bij de naam Stuurgroep lijkt het alsof er daadwerkelijk gestuurd wordt op bepaalde beslissingen. Dit is niet het geval. De Stuurgroep geeft alleen advies. Dat is bij de naam Bestuurlijke Advies Commissie veel duidelijker”, aldus de Provincie.