Samenwerken met particulier natuurbeheer: korte lijnen en snelle besluitvorming


Boonspolder is een particulier natuurgebied in het noordoosten van Drenthe. Volgend jaar wordt een deel van het gebied heringericht om water te bergen. Een bijzondere samenwerking tussen onder andere Prolander en Stichting KP Boon. Beheerder Uko Meijer vindt dat hij een ideale positie heeft: “Op alle hoofdlijnen zijn we het met elkaar eens en het waterschap pakt nu de werkzaamheden op. Ook Jan Lammers is vanuit Prolander positief. “De lijnen zijn kort en ze kunnen snel schakelen.”

Er verandert niet heel veel op het perceel van Boonspolder. Het gebied is deels natuur en deels akkerland, waarbij de overgang van landbouw naar natuur vloeiend verloopt. “Het waterschap wil hier ook graag water bergen, daarom graven ze de oude kade langs de Hunze af en wordt er langs de rand van de polder een nieuwe kering gemaakt. Het gebied wordt dan natter, wat leidt tot meer vogels en een hogere biodiversiteit”, vertelt Jan.

Minder simpel dan het lijkt

Ook al lijkt het een makkelijke ingreep, het proces is minder simpel. Uko vindt het interessant om te zien hoe grondig Prolander alles aanpakt. “Er zijn onderzoeken gedaan naar ecologie, hydrologie en cultuurhistorie en alle belanghebbenden worden uitgebreid meegenomen in het proces. Daarnaast zorgt Prolander ook voor alle stukken rondom de besluitvorming. Het is voor ons perfect. We staan achter de plannen, maar zonder Prolander hadden we waarschijnlijk niet al deze stappen kunnen zetten.”

Iedere maand overleggen de gebiedspartners met elkaar. “Samen bekijken we het traject en de ingrepen. De inrichtingsschets is al klaar en de technische tekeningen worden binnenkort gepresenteerd aan de direct omwonenden”, vertelt Jan. We waren het vrij snel eens over de herinrichting”, zegt Uko, “Onze enige eis is dat het accent van Boonspolder behouden blijft. Dat betekent dat je de sloten en oude structuur blijft zien.”

Samenwerking houdt iedereen scherp

Jan vindt het leuk om weer een stukje van het Hunzedal in te richten. “Het is belangrijk om ook particulieren te betrekken in de Hunzevisie. Het samenwerken met Uko zorgt voor een goede dynamiek en houdt iedereen scherp.” Uko hoopt dat de veranderingen over twee jaar echt goed te zien zijn. “Het zou mooi zijn als ons gebied meer vervlochten raakt met de rest van het Hunzedal, zonder dat we ons eigen accent verliezen. Ik ben heel benieuwd hoe de aanpassingen daaraan bijdragen.”


Schapen in Boonspolder, vanaf de Oude Dijk.