Inloopbijeenkomst nieuwe natuur Boermastreek


De omgeving van Boermastreek gaat veranderen. Het schetsontwerp voor de nieuwe natuur langs het Achterste Diep is inmiddels klaar en wordt woensdag 7 december gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Exloo. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is vragen stellen en meedenken over de toekomstige inrichting van het gebied.

Tussen de Zoersche landen en de Oude Dijk in Exloërveen ligt Boermastreek, een klein gebied van zo’n veertig hectare. Hier gaan we natuur terugbrengen door het Achterste Diep weer te laten meanderen en het kruidenrijk grasland, met hier en daar moerasbos terug te brengen.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst verduidelijken we ons verhaal met verschillende kaarten, kunt u vragen stellen en uw mening geven over het ontwerp. Ook is het waterschap aanwezig om vragen te beantwoorden over de pilot Veenoxidatie die in een deel van Boermastreek loopt. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en wordt georganiseerd door Prolander namens de Bestuurlijk Adviescommissie (BAC), in samenwerking met de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, Stichting het Drentse Landschap en de gemeente Borger-Odoorn.

Waarom doen we dit?

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding, en versterken de biodiversiteit in natuurgebieden. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Bent u benieuwd naar de plannen in Boermastreek? Kom dan naar de inloopbijeenkomst.

Praktische informatie:

Datum: woensdag 7 december 
Tijd: van 17.00 tot 20.00 
Locatie: Café Bussemaker 
Adres: Zuiderhoofdstraat 1 Exloo

Aanmelden is niet nodig.