Inloopbijeenkomst Bronnegermaden


Bronnegermaden gaat veranderen. Het eerste concept inrichtingsplan is inmiddels klaar en wordt woensdag 1 juni gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Borger. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is vragen stellen en meedenken over de toekomstige inrichting van het gebied.

Bronnegermaden is onderdeel van de Landschapsvisie Hunzedal. In 2021 zijn er verschillende onderzoeken afgerond naar hydrologie, ecologie en archeologie. Het is de bedoeling dat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor een meer natuurlijk ingericht gebied met vochtige hooilanden op lagergelegen grond en met kruiden- en faunarijke graslanden op de flanken van het beekdal.

Toekomstbeeld

De inloopbijeenkomst is vrij toegankelijk. Er zijn kaarten en ontwerpen en er is een slideshow met inspirerende toekomstbeelden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Provincie Drenthe, Prolander, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Borger Odoorn, Stichting het Drentse Landschap en Royal HaskoningDHV.

De inrichting van de Bronnegermaden is onderdeel van het provinciale programma Natuurlijk Platteland. Het programma werkt aan een natuurlijk en klimaatbestendig gebied, dat goed past in de omgeving. Naast natuur, spelen hier ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.

Bent u benieuwd naar de plannen en wilt u graag meepraten? Kom dan naar de inloopbijeenkomst.

Praktische informatie:

Datum: woensdag 1 juni 
Tijd: van 17.00 tot 20.00 
Locatie: Multifunctioneel Hunzehuys 
Adres: Molenstraat 3F Borger

Aanmelden is niet nodig.