Betrokkenheid bij de Branden


Zo’n vijftig mensen bezochten begin juli de open dag op het werkterrein van de Branden. Ze spraken over de werkzaamheden, de toekomst en de geschiedenis van het gebied en konden hun vragen stellen.

Vlak bij het werkterrein richtte aannemer Ploegam verschillende informatietafels in. Daar konden bezoekers in gesprek gaan over archeologie, recreatie, ecologie en de werkzaamheden. Later ging een groep het gebied in om met eigen ogen de afgegraven stukken grond te zien. Die afgraving is nodig om de oude meststoffen uit het land te halen. Op die manier krijgen bijzondere plantensoorten, die arme grond nodig hebben om te groeien, eerder een kans in het gebied.

Geen bos, wel wandelpaden

Er werden veel vragen gesteld over de toekomst van de Branden. Hoe gaat het er nou eigenlijk uitzien? Het gebied blijft een open karakter houden. Sommigen delen zullen gemaaid worden. Hierdoor voorkomen we ook dat bepaalde planten gaan overheersen. Het centrum van het gebied wordt in de toekomst begraasd door koeien. Hoewel er ongetwijfeld hier en daar struiken zullen groeien, komt er dus geen bos.

Er waren ook vragen over recreatie. Een nu veel bewandelde weg, wordt verwijderd. Wat komt daar dan voor in de plaats? Er worden momenteel plannen gemaakt voor verschillende ommetjes in het gebied. Ook in de toekomst kan daar dus gewandeld worden.

Archeologie

Hoewel we natuurlijk benieuwd zijn naar de toekomst, kijken we ook naar het verleden. Door middel van archeologisch onderzoek weten we waar de oude meanders van de beek lagen en hoe de mens het water vroeger gebruikte. Deze kennis zetten we in voor de toekomst. Lees meer over de archeologie in de Branden op de website van de provincie Drenthe, of bekijk de video.

Grote betrokkenheid

De reacties op de bijeenkomst waren goed. Het was voor veel mensen fijn om fysiek bij elkaar te komen en echt in gesprek te kunnen gaan. De betrokkenheid uit de omgeving is groot. Dat is heel positief. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Branden een prachtig gebied wordt.

De Branden is een project van waterschap Hunze en Aa's en is mede georganiseerd door aannemer Ploegam, Royal Haskoning, Raap, Stichting het Drents Landschap, gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe en Prolander.