Zeldzame soorten in Schaangedennen


Net buiten het Hunzedal, op de Hondsrug tussen Exloo en Valthe, ligt Schaangedennen; een nog in te richten natuurgebied. Schaangedennen biedt allerlei kansen voor natuurontwikkeling. Zo is het de verblijfplaats van een zeldzame planten en dieren. Door Schaangedennen mee te nemen in de Hunze-ontwikkelingen, wordt het hele beekdal toekomstbestendiger. Eind september was er een eerste schetsbijeenkomst.  Het waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Borger-Odoorn, Staatsbosbeheer en deskundigen op het gebied van de knoflookpad bogen zich over de mogelijkheden.

Ten zuiden van het Hunzebos is inmiddels veertig hectare grond beschikbaar om in te richten.  De bedoeling is om de waterafvoer te verleggen via een laagte door het Hunzebos. Dit biedt enorme kansen voor natuurherstel. Het Hunzebos wordt natter, wat ruimte geeft aan zeldzame soorten zoals de knoflookpad en de kleine schorseneer.

De kleine schorseneer is een plant met gele bloemen die in Nederland alleen voorkomt op de Veluwe en in Schaangedennen. De kleine schorseneer is zo zeldzaam dat hij op de rode lijst met bedreigde soorten staat. Ook de knoflookpad staat op deze lijst, maar komt wel op meer plaatsen voor dan de kleine schorseneer. De knoflookpad is een kleine pad die rondom poelen leeft en zich graag ingraaft in de modder. Als hij gestoord wordt, scheidt hij een stof af die licht naar knoflook ruikt.

Bij de herinrichting van Schaangedennen wordt speciaal rekening gehouden met deze zeldzame soorten. Er wordt nog onderzocht hoe de waterbeheersing zo geoptimaliseerd kan worden dat omliggende landbouwgrond niet natter wordt.