Update Boermastreek


Gesprekken met grondeigenaren, hydrologische onderzoeken en inrichtingenschetsen. Een gebied is niet zomaar even ontwikkeld. Een korte update over de laatste ontwikkelingen in Boermastreek.

Grond ruilen

In Boermastreek zijn de gesprekken begonnen met grondeigenaren die land hebben dat binnen het natuurgebied valt. Dirk Jan Leeuwerik van Prolander voert deze gesprekken en is positief. “Tot nu toe zijn alle gesprekken in goede sfeer gehouden. Mensen zijn actief betrokken en komen zelf ook met goede oplossingen.” De provincie heeft vorig jaar 20 hectare grond als ruilgrond aangekocht. Landeigenaren kunnen hun land dat in het natuurgebied valt hiermee ruilen, of hun grond verkopen. Tot nu toe wil iedereen de grond ruilen.

Hydrologisch onderzoek

Ook zijn de resultaten van het hydrologisch onderzoek bekend. Hierin is uitgerekend wat het effect is van het aansluiten van het bovenstroomse deel van de Hunze op de benedenloop. De resultaten zijn positief. De effecten op landbouwgrond rondom het gebied zijn beperkt. Uit het onderzoek blijkt wel dat er in de toekomst veenoxidatie kan optreden. Als veen boven het wateroppervlak komt, oxideert het, wat betekent dat het verdwijnt. Hierdoor daalt de grond. Er wordt binnenkort uitgezocht wat dit betekent voor landbouweigenaren en hoe zij gecompenseerd worden.

Inrichtingsschets

Momenteel wordt de eerste hand gelegd aan de inrichtingsschets van Boermastreek. Hierin staat hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien. “We hopen deze schets aan het eind van het jaar af te hebben en te presenteren. Mensen krijgen alle gelegenheid hierop te reageren", aldus Dirk Jan.