Stromende Hunze goed voor vis


Vissen zijn fantastische dieren, vindt Peter Paul Schollema. Hij is aquatisch ecoloog bij waterschap Hunze en Aa’s en monitort onder andere de visstanden in de Hunze. Hoewel het wereldwijd slecht gaat met de zoetwatervis, is Peter Paul verrassend positief over het aantal vissen in de Hunze. “ We zijn er nog niet, maar we zien nu al dat het terugbrengen van de Hunze naar een stromende beek beter is voor de vis.”

De vissen in de Hunze zijn onder te verdelen in drie groepen: de eurytope  soorten, ook wel algemene vissen genoemd, zoals brasem en baars. De rheofiele soorten, die van stromend water houden, zoals serpeling, winde en rivierprik. En de limnofiele soorten, die het liefst tussen waterplanten leven, zoals de snoek en de kroeskarper. In een gezond ecologisch systeem, zijn alle soorten in evenwicht.

Meer zuurstof door stromend water

“Toen de Hunze werd gekanaliseerd, verdween de stromende beek. De Hunze werd veel breder en dieper en stroomde nauwelijks meer. Daardoor verdwenen de rheofiele soorten”, vertelt Peter Paul. Nu de Hunze op steeds meer plekken meandert en stroomt, ziet hij sommige soorten langzaam terugkomen. “De windetrek is ieder voorjaar een bekend fenomeen. De vissen verplaatsen zich dan van kanalen en meren naar de nieuwe beek. Door de stroming zit er meer zuurstof in het water, wat goed is voor hun jongen. Ieder jaar paaien ze in maart in de beek en keren ze in april weer terug naar diepere wateren.”

Het terugbrengen van de Hunze in oude staat, helpt de winde hierbij. Het stromende water, maar ook de aanleg van vistrappen en vispassages zorgt ervoor dat de vis weer kan migreren. Dit is ook één van de doelen van de Hunzevisie. “We hebben zenders geplaatst op een deel van de windes en daardoor kunnen we zien dat ze inmiddels weer heel ver de Hunze in zwemmen. Omdat de beek nog niet op alle plekken in ere is hersteld, zijn de vissen nog niet overal. Maar je ziet wel dat ze de vistrappen gebruiken om zo ver mogelijk de Hunze op te zwemmen”, vertelt Peter Paul.

Meer dan twintig soorten vis

Niet alle vissen komen uit zichzelf terug. “Sommige vissen, zoals de rivierprik en de kwabaal zijn helemaal verdwenen en moeten we een handje helpen. Dat doen we pas als de hele Hunze weer in oude staat is gebracht. Het zal zeker nog een jaar of tien duren voordat we de kwabaal weer terug zien in de beek”, legt Peter Paul uit. Toch zwemmen er al meer dan vijfentwintig verschillende soorten vissen in de Hunze en daarmee kijkt hij positief naar de toekomst.

Volgens hem verveelt vis nooit. “Ik vind het fascinerend en ook geheimzinnig dat ze onder water leven. Vogels zie je vliegen, maar veel mensen hebben geen idee dat er onder het wateroppervlak ook van alles leeft.” Uiteindelijk hoopt hij dat alle delen van de Hunze weer hersteld worden. Een echt stromende bovenloop en moeraslanden in de benedenloop met een gezond visbestand is zijn doel. “We willen het totale ecosysteem herstellen en vissen zijn daar een vitaal onderdeel van.”

Meer informatie over de visstanden van de Hunze? Peter Paul is bereikbaar voor vragen op zijn e-mailadres: P.Schollema@hunzeenaas.nl