Een fietspad voor e-bikes en poelen voor de pad


Eind 2018 is een nieuw fietspad tussen het bungalowpark PUUR Exloo en de Exloërzandweg in Exloo gerealiseerd. Dit is een gebied waar enkele bijzondere reptielen- en hagedissensoorten voorkomen, waaronder de knoflookpad.

De knoflookpad is een bedreigde diersoort, die volgens onderzoek uit 2004 het beste en grootste leefgebied van Nederland heeft rond Valthe en Odoorn. Deze bijzondere soort komt alleen voor in kleine delen van de gemeente Borger-Odoorn en Emmen.

Om te voorkomen dat het gebruik van dit fietspad een mogelijke bedreiging vormt voor de leefomgeving van deze bijzondere dieren, zijn twee poelen van ongeveer veertig meter doorsnede aangelegd in het gebied de Schaangedennen, ten noordoosten van Odoorn.

Poelen voor de knoflookpad

De dieren kunnen deze poelen gebruiken om zich voort te planten. Hiermee willen we al het mogelijke doen om het voortbestaan van deze soorten veilig te stellen. Behalve de aanleg van poelen, wordt er binnenkort ook gestart met de aanplant van bos op een klein perceel tussen Valthe en Klijndijk. Hiermee is de ecologische verbindingszone tussen Zuiderveld, Exloo en Valtherbos compleet.

In samenwerking met  de provincie, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en de RAVON zijn de plannen voor de poelen ontwikkeld. De aanleg van het fietspad en de poelen is een cofinanciering van de gemeente Borger-Odoorn en PUUR Exloo. Ook het fietspad is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe.

Fietspad voor e-bikes

Doel van de aanleg van het fietspad is het realiseren van een goede directe fietsverbinding tussen het bungalowpark Puur Exloo en zwembad De Leewal en een goede ontsluiting van het Bungalowpark en het hotel Hunzebergen naar het fietspad Exloo-Valthe. Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht. Met een breedte van 2,5 meter voldoet het fietspad aan de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik met e-bikes.

Natuurontwikkeling in het Hunzedal

Een nevendoel is dat het fietspad in de toekomst een schakel wordt tussen het fietspadennetwerk op de Hondsrug en de natuurontwikkeling in het Hunzedal. Dit stroomgebied van de Hunze tussen Valthe en het Zuidlaardermeer is in ontwikkeling en krijgt steeds meer mogelijkheden voor wandel- en fietsrecreatie. De meandering van de beek wordt hersteld, er komen vistrappen, waardoor de natuur zich ontwikkelt tot een bijzonder en uniek gebied dat uitnodigt om te ontdekken, zowel op de fiets, te voet, als op het water. De provincie Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, het waterschap Hunze en Aa’s, Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit, LTO Noord en Prolander werken hierin samen.

Wil je meer lezen over de knoflookpad? Lees dan dit artikel op Drenthe Dichtbij.