Bomenplant tussen Valthe en Klijndijk maakt ecologische zone compleet


Nu de vorst uit de grond is, is Prolander begonnen met het planten van bomen op een klein perceel tussen Valthe en Klijndijk. Hiermee is de ecologische verbindingszone tussen Zuiderveld, Exloo en Valtherbos compleet. Het gebied wordt dit voorjaar overgedragen aan Staatsbosbeheer.

In 2010 begon Prolander met de aanleg van de ecologische verbindingszone, om de natuurgebieden met elkaar te verbinden.  Het stukje grond dat nu wordt beplant, was toen nog van een particulier die het als paardenweide gebruikte. Prolander werkte om de weide heen, totdat de particulier vier jaar geleden toch zijn grond besloot te verkopen.

Staatsbosbeheer gaat het nieuwe bos beheren en heeft Prolander advies gegeven over het planten van verschillende soorten. Het perceel wordt nu beplant met onder andere eik, linde, kastanje, hazelaar, kers, meidoorn, esdoorn en hondsroos.