Foto's voortgang Noordma

Foto's voortgang Noordma

De eerste graafmachines zijn begin juni het land opgegaan. Op deze foto is de graafmachine de bovengrond aan het verwijderen om een nieuwe kade te plaatsen

De eerste graafmachines zijn begin juni het land opgegaan. Op deze foto is de graafmachine de bovengrond aan het verwijderen om een nieuwe kade te plaatsen

Een bulldozer schuift grond voor zich uit. Zo wordt grond weggehaald om een kade te plaatsen

Een bulldozer schuift grond voor zich uit. Zo wordt grond weggehaald om een kade te plaatsen

Op de plek waar de kade moet komen, wordt de bovengrond verwijderd

Op de plek waar de kade moet komen, wordt de bovengrond verwijderd

Grondwerk waar de kade moet komen. Waar de grond wat geler lijkt, ligt het zandpakket wat hoger

Grondwerk waar de kade moet komen. Waar de grond wat geler lijkt, ligt het zandpakket wat hoger

Langs de Meerweg worden de kabels en leidingen omgelegd door zogeheten 'gestuurde boringen'

Langs de Meerweg worden de kabels en leidingen omgelegd door zogeheten 'gestuurde boringen'

Langs de Meerweg worden de kabels en leidingen omgelegd door zogeheten 'gestuurde boringen'

Langs de Meerweg worden de kabels en leidingen omgelegd door zogeheten 'gestuurde boringen'

Grondwerk voor de nieuwe kade

Grondwerk voor de nieuwe kade

We maken circulair gebruik van zand dat na inklinking van de kades over was uit een ander werk in de buurt. In Boonspolder en Spijkerboor worden nieuwe kades gebouwd. Na de inklinking van deze kades was er zand over. Het overgebleven zand wordt gebruikt v

Al het zand dat na inklinking van kades over is, wordt hergebruikt

Een schematisch dwarsprofiel van Noordma

Een schematisch dwarsprofiel van Noordma