Betrokkenheid herinrichting Boonspolder en Spijkerboor


Ruim 50 mensen bezochten woensdag 8 februari de inloopbijeenkomst over de herinrichting van Boonspolder en het zogenoemde bevergebied in Spijkerboor. Verschillende bestuurders van de Bestuurlijke Adviescommissie Hunze waren aanwezig. Zo spraken wethouders Ivo Berghuis (Aa en Hunze), Henk Swiep (Borger-Odoorn) en Fien Heeringa (Waterschap Hunze en Aa's) met de aanwezigen over de voorgenomen plannen.

Zowel in Boonspolder, als in het bevergebied willen we een nieuwe kade aanleggen. Hiermee verbeteren we niet alleen de waterveiligheid, maar ook de natuur en daarmee de biodiversiteit. De betrokkenheid vanuit de gemeenschap voor de herinrichting van de twee gebieden is groot. Vooral over het bevergebied hebben mensen goede ideeën en suggesties.

Er werd gesproken over het koppelen van verschillende opgaven, zoals het uitbreiden van de wandelmogelijkheden door het plaatsen van een brug en het maken van een afsluiting, zodat mensen niet meer met motorvoertuigen het gebied in kunnen.

Vervolgstappen

De opmerkingen en suggesties worden waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. We verwachten dat de benodigde vergunningen eind dit jaar zijn verkregen waarna een start kan worden gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.