Start aanleg laatste schakel ecologische verbindingszone Klijndijk


Een bijzonder en feestelijk moment in het inrichtingsproces in Schaangedennen. We hebben de grond aangekocht die nodig is om de laatste ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone tussen Valthe en Klijndijk in te richten. Het betreft een van de percelen aan de Melkweg in Klijndijk (zie kaart).

Kaart van de percelen tussen Valthe en Klijndijk. Het rood gekleurde perceel is aangekocht en maakt de ecologische verbindingszone compleet.

In februari starten we hier met het planten van bosplantsoen en struiken, waaronder Hondsroos, zoete kers, egelantier en zomereik. De werkzaamheden worden door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Na het afronden van de werkzaamheden wordt het eigendom, beheer en onderhoud van het perceel overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Vragen over de uitvoering? Neem contact op met Dirk-Jan Leeuwerik via telefoon (0652401702) of mail (d.leeuwerik@prolander.nl).