Succesvolle inloopbijeenkomst Bronnegermaden


Het deelgebied Bronnegermaden gaat veranderen. Het concept inrichtingsplan werd 1 juni gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Borger. Geïnteresseerden konden vragen stellen en meedenken over de toekomstige inrichting van het gebied. De opkomst was goed en hoewel de meningen over veel onderwerpen verschilden, was het een geslaagde bijeenkomst.

Zo’n 55 mensen kwamen naar de bijeenkomst. Vooral direct omwonenden waren positief over de plannen. Sommigen vinden het belangrijk om het rustig te houden in het gebied, anderen staan juist positief tegenover meer recreatie. Zij willen graag nieuwe fiets- en wandelpaden en aandacht voor cultuurhistorie. Niet alle boeren in het gebied waren meteen enthousiast over de plannen. Ze willen graag meedenken, maar de harde grens tussen landbouw en natuur blijft ook hier een lastig onderwerp.

Veel tips ontvangen

Door middel van een gedetailleerde kaart werden mensen door de verschillende soorten natuur van het projectgebied geleid. Deelnemers konden een formulier invullen en tips geven. Prolander heeft ontzettend veel van deze formulieren ontvangen en onderzoekt momenteel welke tips meegenomen kunnen worden in de plannen.

De inrichting van de Bronnegermaden is onderdeel van het provinciale programma Natuurlijk Platteland. Het programma werkt aan een natuurlijk en klimaatbestendig gebied, dat goed past in de omgeving. Naast natuur, spelen hier ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.


Praatplaat Bronnegermaden

Kaart die tijdens de bijeenkomst gebruikt werd om de uitleg te verduidelijken.