Succesvolle inloopbijeenkomst Bronnegermaden


Ruim 60 mensen bezochten 20 september de inloopbijeenkomst over de herinrichting van projectgebied Bronnegermaden in het Hunzehuys in Borger. De bezoekers waren over het algemeen enthousiast over het aangepaste plan en stelden goede vragen.

Aandacht voor cultuurhistorie

Tijdens de inloopbijeenkomst presenteerde Prolander het voorontwerp van de herinrichting. De tekening lag ter inzage op verschillende tafels in het Hunzehuys. Bij iedere tafel stonden deskundigen van de projectgroep Bronnegermaden om het ontwerp toe te lichten en vragen van bezoekers te beantwoorden. Er waren onder andere vragen over de oude sluiscomplexen, en de voormalige watermolens. We onderzoeken hoe we aandacht kunnen geven aan deze cultuurhistorische punten.

Het voorontwerp werd over het algemen positief ontvangen. Mensen hopen wel dat het uitzicht in de nieuwe inrichting behouden blijft.  Verder werd er gesproken over de hermeandering van de beek, de terugkeer van houtwallen en singels, toekomstig beheer en recreatie, zoals wandelpaden en de spelweeklocatie.

Toekomst

De reacties die tijdens de inloopbijeenkomst zijn ontvangen, zijn door de projectgroep op 1 november 2023 besproken. Deze reacties hebben er niet toe geleid dat het voorontwerp ingrijpend is aangepast. Wel zullen de reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen en in gesprekken met grondeigenaren en bewoners in het gebied.

Het inrichtingsplan kunt u hiernaast bekijken. Het definitieve ontwerp verwachten we volgend jaar af te ronden. Dit vormt de basis voor het wijzigen van het bestemmingsplan waar dat nodig is en het aanvragen van de benodigde vergunningen om het werk te kunnen uitvoeren.

Onderzoeken en adviezen

Bent u benieuwd naar de onderzoeken en adviezen? Via onderstaande links kunt u de pdf's downloaden.