Positieve reacties op inrichtingsplan Boermastreek


Zo’n 45 omwonenden, ondernemers en bestuurders bezochten woensdagavond 27 maart de inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor nieuwe natuur langs het Achterste Diep. Kaarten, visualisaties, onderzoeksresultaten en luchtfoto’s gaven een indruk van de toekomstige situatie. De reacties waren overwegend positief. Op basis van de feedback wordt het definitieve inrichtingsplan voor Boermastreek opgesteld

Inrichtingsplan Boermastreek

De herinrichting van de bovenloop van de Hunze in Boermastreek gaat veranderen. Het projectgebied is zo’n veertig hectare groot en ligt tussen de Zoersche Landen en de Oude Dijk in Exloërveen. Het is de bedoeling om het Achterste Diep hier weer te laten meanderen en het kruidenrijk grasland, met hier en daar moerasbos, terug te brengen. Bekijk de kaart en de visualisaties:

- Kaart Boermastreek (jpg, 4.6 MB)

Visualisatie Beekloop Noordzijde Oude Dijk (png, 14 MB)

- Visualisatie Beekloop richting stuw Nijhof (png, 11 MB)

- Visualisatie Beekloop Zuidzijde (png, 13 MB)

- Visualisatie Fiets- wandelbrug (png, 10 MB)

Geanimeerde gesprekken

Medewerkers van Prolander, de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s, het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn en SWECO stonden tussen 17 en 20 in het Wapen van Exloo klaar om de ontwerpen toe te lichten. Zij beantwoordden vragen, haalden zorgen en suggesties op en gingen in gesprek over het dagelijks gebruik door inwoners en ondernemers. Onder het genot van koffie en thee én heerlijke koeken ontstonden gesprekken die leidden tot nieuwe kennis en waardevolle inzichten.

Nieuwe inzichten

Bezoekers waren met name nieuwsgierig naar de toekomstige recreatiemogelijkheden. Welke wandelpaden blijven bestaan en waar komen eventueel nieuwe (fiets)paden? Ook is de suggestie gedaan voor een extra brug halverwege de Hunze om een rondje wandelen in stand te houden. Recreanten waren benieuwd naar de mogelijkheden voor paardrijden, kanoën en zwemmen. Zorgen werden uitgesproken over de gevolgen van het vernatten van het gebied. En of landbouwvoertuigen in de toekomst nog over het zandpad richting Exloo kunnen rijden of dat omrijden via de Oude Dijk noodzakelijk is.

Planning

Mede op basis van de tipformulieren ontwikkelen de gebiedspartners het definitieve inrichtingsplan. Deze is naar verwachting voor de zomer gereed.