Tusschenwater


Tusschenwater en Annermoeras zijn gebieden waar al veel natuur ontwikkeld is. Zo heeft de Hunze zijn meanderende loop teruggekregen. Tusschenwater heeft het karakter gekregen van een overstromingsmoeras. Slib en voedingsstoffen worden vastgelegd waardoor waterkwaliteit verbetert. Dit zorgt ervoor dat er nieuwe leefgebieden ontstaan voor bijvoorbeeld riet- en moerasvogels en voor zoogdieren als de bever en de otter.

Nu moeten de natuurgebieden nog aansluiten op aangrenzende natuur. Daarom staat er kavelruil op de planning voor de deelgebieden Tusschenwater-Midden, Knijpstukken, Tusschenwater-Zuid, Annermoeras en Zuidbroeken. De kavelruil draagt bij aan de realisatie van Natuurnetwerk Nederland.

In 2023 hebben we een schets en inrichtingsplan gemaakt.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.

Nieuws